10 КҮНДӨ
АКЧАҢДЫ
ТАРТИПТЕП АЛСАҢ БОЛОТ!
МЫКТЫБЕК АРСТАНБЕК МЕНЕН
ONLINE
ТРЕНИНГ
1. Жашоо сапаты

2. Жетишпестик жана ток пейилдик

3. Акча тууралуу ойлорду өзгөртүү

4. Акчага мамилелерди оңдоо

5. Бөөдө чыгашанын себептери
ТРЕНИНГДИН ТЕМАЛАРЫ
6. Чыгашанын өсүүсүн көзөмөлдөө

7. Туура коротуу тартиби

8. Жоготууларды азайтуу

9. Акчаны туура сактоо

10. Акча акчага иштесин!
КАТЫШУУЧУЛАРДЫН ПИКИРЛЕРИ
АЗИЗБЕК
АЙБЕК
БААСЫ
4 000 сом
УШУЛ ЖУМА
2 000 СОМ
АКЦИЯНЫН БҮТӨӨРҮНӨ
КҮН
СААТ
МҮНӨТ
СЕКУНДА
КАЛДЫ
КАТЫШАМ
ТӨМӨНКҮ ФОРМАНЫ ТОЛТУРУҢУЗ!
Made on
Tilda