"БИЗНЕС НӨЛДӨН"
ОНЛАЙН ТРЕНИНГИНИН
"АЛГАЧКЫ 100 КАРДАР" КУРСУ

1 - МОДУЛЬ: "АЛГАЧКЫ 100 КАРДАР" КУРСУ ТУУРАЛУУ
2 - МОДУЛЬ: А ЖАНА Б ЧЕКИТТЕРИ
3- МОДУЛЬ: КЫЛЫНА ТУРГАН ИШТЕР
4 - МОДУЛЬ: КАНЖАР
5 - МОДУЛЬ: АЛГАЧКЫ ПОСТ
6 - МОДУЛЬ: ПОСТТОГУ СУНУШ
7 - МОДУЛЬ: АЛГАЧКЫ ТАРГЕТ
8 - МОДУЛЬ: ЛИД ИШТЕРИ
9 - МОДУЛЬ: ЛИД МЕНЕН ТЕЛЕФОНДО СҮЙЛӨШҮҮ
10 - МОДУЛЬ: ЖОЛУГУШУУ
11 - МОДУЛЬ: СООДА
12 - МОДУЛЬ: СООДАДАГЫ СУНУШ
13 - МОДУЛЬ: ТӨЛӨМ
14 - МОДУЛЬ: "АЛГАЧКЫ 100 КАРДАР" КУРСУНУН ЖЫЙЫНТЫГЫ
"БИЗНЕС НӨЛДӨН" ТРЕНИНГИНИН ДАЯРДЫК КУРСУ
Эгер техникалык көйгөй жаралса
төмөнкү форманы толтуруңуз
Made on
Tilda